MENU
 
Home
Nieuwsbrief
GC in de media
SiteMap
 
Tips en Tricks
Excel
Word
Photoshop
PowerPoint
Surf Tips
Gmail
Android
iPad
Excel ClipTips
 
cursus Office 2016
Access
Excel
Outlook
PowerPoint
Word
 
cursus Office 2013
Excel
PowerPoint
Word
Nieuw in Excel 2013
Nieuw in Word 2013
Nieuw in PowerPoint 2013
 
cursus Office 2010
Access
Nieuw in Excel 2010
Excel automatiseren
Excel
OneNote
Outlook
PowerPoint
Word
 
cursus Office 2007
Access
Excel
Outlook
PowerPoint
Publisher
Visio
Word
 
cursus Office
2000-2002-2003-XP
Access
Excel
PowerPoint
Outlook
Word
 
cursus Photoshop
CC -3D
Animatie
CS6
CS5
CS4
CS2 - CS3
Lightroom 3
Elements 6
Mask Pro
Nik Collection
 
cursus Dreamweaver
CS3
 
cursus Illustrator
CS4
 
cursus Flash
CS4
 
cursus Fireworks
CS4
 
cursus Paint Shop Pro
X en X2
 
cursus Premiere
Elements 7-8
 
cursus Joomla
Joomla 1.5
 
Sociale Netwerk sites
Facebook
LinkedIn
Twitter
 
iPad
Apps
 
Diversen
Celtx
CSS
DropBox
Firefox 3.6
GIMP
Internet Explorer 9
LIME
Linux
OpenSUZE
PREZI
ProShow Producer
YouTube
 
cursus Google
Agenda
Analytics
Gmail
Zoeken
Picasa 3
SketchUp
Chrome
Street View
 
cursus Windows
Live Movie Maker
Windows 10
Windows 8
Windows 7
XP
Vista
 
cursus Office '97
Word
Excel
 
 
>

 

Cursus Linux   go to : Index - Vorige - Volgende
       
Les 6

Oefeningen UNIX (bestandssysteem)

 
       
       
ls
Lees de man pagina voor de ls opdracht
man ls
Gebruik de ls opdracht zonder argumenten om de inhoud van folders te tonen.
Hoeveel bestanden worden er getoond?
Probeer ook eens de dir opdracht
>

Gebruik nu ls met de -a optie. Hoeveel bestanden zie je nu? Merk op dat de bijgekomen bestandsnamen allemaal beginnen met een punt, het zijn dus verborgen bestanden.

Recentere linuxdistributies gebruiken kleuren om het onderscheid tussen mappen en bestanden te tonen. Indien je niet beschikt over een kleurenterminal kan de -F optie nuttig zijn. Merk op hoe de uitvoer verschilt van de uitvoer van de opdracht zonder argumenten.

Gebruik de vorm ls -l om een "lange" lijst van je bestanden te verkrijgen. Een voorbeeld van uitvoer met een verklaring van de getoonde informatie vind je hieronder.

 
Recursieve lijsten kunnen zeer nuttig zijn. Probeer volgende opdrachten. Wat merk je in de uitvoer?

ls -R /usr
ls -R1 /usr

 
more

Lees de man pagina voor more
Gebruik de more opdracht om een bestand te lezen:
more /etc/termcap
Merk bij het lezen de "More" prompt op onderaan de bladzijde.
Probeer op de RETURN/ENTER toets te drukken. Wat gebeurt er?
Druk éénmaal op de SPATIEBALK. Wat gebeurt er?
Typ een letter b. Wat gebeurt er?

 
Gebruik de voorwaarts zoeken mogelijkheid om het woord clockwise te vinden met de opdracht:
/clockwise
 
Ga na welke mogelijkheden er nog zijn door hulp te vragen met het ?-teken More gaat verder tot het einde van het bestand of tot je q typt om het programma te verlaten. Typ een q om het programma te verlaten.
 
head & tail
Lees de man pagina voor de head opdracht.
Toon het begin van een bestand met de volgende opdracht. Hoeveel regels tel je?
head /etc/termcap
 
Probeer nu deze opdracht en tel het aantal regels dat nu wordt getoond.
head -5 /etc/termcap
 
Lees nu de man pagina voor tail.
 
Toon nu hetzelfde bestand met de tail opdracht. In hoeverre is hetgeen getoond wordt verschillend? Hoeveel regels tel je.
tail /etc/termcap
tail -5 /etc/termcap
 
Ga na waarom de -f optie in tail nuttig kan zijn. Vraag het eventueel aan de leraar indien je het niet vindt.
 
cat
Lees de man pagina voor cat
 
Gebruik deze opdracht om de inhoud van een bestand te tonen. Wat gebeurt er?
cat /etc/termcap
 
Probeer nu volgende opdracht. Let op het verschil. Hoeveel regels bevat het bestand?
cat -n /etc/termcap
 
De cat opdracht wordt vaker voor andere doeleinden gebruikt dan het zuiver tonen van een bestand. Gebruik deze opdracht om twee bestanden te concateneren (aan elkaar te koppelen) in een derde bestand.
 
cp

Lees de man pagina voor de cp opdracht.

Kopieer een bestand in de configuratie folder naar een ander bestand in jouw thuis folder en lijst de inhoud om na te gaan of de opdracht gelukt is.

cp /etc/termcap mijnbestand
ls

Gebruik de copy opdracht met de "inquire" optie. Wat gebeurt er?

cp -i /etc/termcap mijnbestand

Gebruik de recursieve optie om een volledige subfolder te kopiëren naar een nieuwe subfolder. Lijst de inhoud van beide folders om na te gaan of het heeft gewerkt. (Bij het kopiëren kunnen er toegangsfouten optreden. Dit is normaal).

cp -R /usr/bin mijndir

De copy opdracht aanvaardt jokers. Probeer volgende opdracht. Wat gebeurt er? (tip: doe een ls *conf in mijndir)

cp /etc/*conf mijndir

 
Indien je een bestand kopieert van een andere locatie naar de huidige folder en je wil de bestandsnaam behouden, kun je "." gebruiken om de huidige folder aan te duiden.
cp /etc/issue
 
mv
Lees de man pagina voor de mv opdracht
 
De mv opdracht kan gebruikt worden om bestanden te hernoemen. Gebruik deze opdracht en lijst dan de bestanden om te tonen dat de opdracht heeft gewerkt.
mv issue issue2
 
De mv opdracht wordt ook gebruikt om folders te hernoemen. Probeer deze opdrachten en controleer of deze gelukt zijn.
mv mijndir mijnmap
 
Gebruik nu de mv opdracht om een bestand te verplaatsen
mv mijnbestand $HOME/mijnmap
 
rm

Lees de man pagina voor de rm opdracht.

Gebruik de rm opdracht om een bestand te verwijderen. Lijst de folder uit om na te gaan of het commando geslaagd is.

rm newfile
 
Verwijder de map "mijnmap". Waarom gebruiken we de optie -f?
rm -Rf mijnmap
 
Verwijder nu alle bestanden in jouw thuismap.
rm *
 
Voer een "ls -al" opdracht uit. Waarom is niet alles weg? Willen we alles wel weg? Welke opdracht moeten we maken om alles weg te vegen?
 
file

Lees de man pagina van file

Gebruik de file opdracht om het type van volgend bestanden te bepalen:

file /bin/su
file /etc/xinetd.conf
file /bin/*
 
find

Lees de man pagina van find

Gebruik de opdracht find om het bestand xinetd.conf te vinden. Doe dit in de /etc map.

cd /etc
find . -name xinetd.conf
 
Zoek nu naar bestanden waarvan de naam eindigt op "conf"
find . -name "*conf"
 
Zoek enkel mappen met beginnen met de letters "rc"
find . -name "rc*" -type d
 
Leg uit waarom find nuttig kan zijn in plaats van ls?
 
ln

Lees de man pagina voor de ln opdracht

Creëer een koppeling tussen 2 bestanden. Typ daarna de ls -l opdracht om te controleren of de opdracht gelukt is. (Vergeet niet naar de home-dir terug te keren)

ln -s /etc/issue new.issue
 
Gebruik de rm opdracht om de koppeling te verwijderen. Merk op dat de originele bestanden hierdoor niet werden beïnvloed.
rm new.issue
 
sort

Lees de man pagina van sort.

Gebruik de cat opdracht om te kijken naar een ongesorteerde namenlijst. Merk op dat er verschillende kolommen zijn en dat de lijst niet alfabetisch geordend is.

cp /etc/passwd my.passwd
cat my.passwd
 
Gebruik nu de sort opdracht om een elementaire sortering van het bestand uit te voeren.
sort my.passwd
 
Voer dezelfde sortering uit, maar stuur de uitvoer naar een bestand. Gebruik daarna de cat opdracht om het bestand te bekijken.
sort my.passwd > sorted.passwd ; cat sorted.passwd
 
mkdir

Lees de man pagina van mkdir

Wees er zeker van dat je in je home folder bent. Creëer dan een nieuwe folder met de mkdir opdracht.

cd
mkdir newdir

 
Creëer een aantal subfolders in newdir
mkdir newdir/sub1 newdir/sub2 newdir/sub3
 
Probeer een folder te creëren in een folder waar je geen rechten hebt. Wat gebeurt er?
mkdir /etc/mydir
 
 
 
 
 
 
 
Index - Vorige - Volgende
 
 
 
 
 
 
 

copyright © 2012 - gratiscursus.be

>