MENU
 
Home
Nieuwsbrief
GC in de media
SiteMap
 
Tips en Tricks
Excel
Word
Photoshop
PowerPoint
Surf Tips
Gmail
Android
iPad
Excel ClipTips
 
cursus Office 2016
Access
Excel
Outlook
PowerPoint
Word
 
cursus Office 2013
Excel
PowerPoint
Word
Nieuw in Excel 2013
Nieuw in Word 2013
Nieuw in PowerPoint 2013
 
cursus Office 2010
Access
Nieuw in Excel 2010
Excel automatiseren
Excel
OneNote
Outlook
PowerPoint
Word
 
cursus Office 2007
Access
Excel
Outlook
PowerPoint
Publisher
Visio
Word
 
cursus Office
2000-2002-2003-XP
Access
Excel
PowerPoint
Outlook
Word
 
cursus Photoshop
CC -3D
Animatie
CS6
CS5
CS4
CS2 - CS3
Lightroom 3
Elements 6
Mask Pro
Nik Collection
 
cursus Dreamweaver
CS3
 
cursus Illustrator
CS4
 
cursus Flash
CS4
 
cursus Fireworks
CS4
 
cursus Paint Shop Pro
X en X2
 
cursus Premiere
Elements 7-8
 
cursus Joomla
Joomla 1.5
 
Sociale Netwerk sites
Facebook
LinkedIn
Twitter
 
iPad
Apps
 
Diversen
Celtx
CSS
DropBox
Firefox 3.6
GIMP
Internet Explorer 9
LIME
Linux
OpenSUZE
PREZI
ProShow Producer
YouTube
 
cursus Google
Agenda
Analytics
Gmail
Zoeken
Picasa 3
SketchUp
Chrome
Street View
 
cursus Windows
Live Movie Maker
Windows 10
Windows 8
Windows 7
XP
Vista
 
cursus Office '97
Word
Excel
 
 
>

 

Cursus Linux   go to : Index - Vorige - Volgende
       
Les 7

Oefeningen UNIX (toegangsrechten)

 
       
       
 1. Verzeker je ervan dat je in je home folder bent. Voer volgende commando's uit (toegangsfouten mag je negeren):

  cp -r /etc ~/etc
  cd etc
  ls -al

 2. Let op de toegangsrechten toegewezen aan elk bestand. Kun je er uit afleiden:
  • Welke bestanden folders zijn?
  • Of een bestand uitvoerbaar is?
  • Wie schrijfrechten heeft op elk bestand?
  • Wie leesrechten heeft op elk bestand?
  • Wie eigenaar is van het bestand?
  • Tot welke groep de eigenaar behoort?
  • Welke rechten de groep heeft?
  • Welke rechten de gebruikers hebben?
 3. Gebruik de chmod opdracht om de rechten te wijzigen op enkele bestanden. Lijst de bestanden uit voor en na elke wijziging. Ga na hoe de toegangsrechten op de bestanden zijn aangepast.
  • ls -l yp.conf
   chmod o-r yp.conf
   ls -l yp.conf
   chmod ugo+wx yp.conf
   ls -l yp.conf
   chmod g-x yp.conf
   ls -l yp.conf
 • 4. Lees de man pagina van de chown opdracht. Dit programma dient om de eigenaar van een bestand te wijzigen. Probeer volgende opdracht.
  • chown root.root yp.conf
   Waarom [lukt dit]/[lukt dit niet]?
>
Een vi sessie starten
 1. Ga naar de folder met oefenbestanden
  cd ~/etc
 2. Begin een vi sessie met het bestand info-dir
  vi info-dir
 3. Zodra het bestand op het scherm verschijnt, zul je een aantal dingen opmerken:
  De bestandsnaam en bestandsgrootte verschijnen onderaan het scherm.
  De cursor bevindt zich in de linker bovenhoek van het scherm.
  Een volledig scherm tekst verschijnt, beginnend met de eerste regel in het bestand.
 
BELANGRIJK: De vi editor zal steeds in command mode starten. Wat je ook typt, het zal worden geïnterpreteerd als een commando en niet als in te voegen tekst.
 
Positionering van de cursor
 
Tekst invoegen
 • De "andere" vi modus is de insert modus. In deze modus wordt de tekst die je typt geïnterpreteerd als tekst die moet worden toegevoegd aan het document.
 • In de veronderstelling dat je nog steeds het bestand info-dir editeert, plaats je de cursor aan het begin van het bestand (1G). Plaats hem dan op de eerste letter van het woord the.
 • Gebruik het "i" commando om je in de insert modus te plaatsen. Alles wat je nu typt wordt toegevoegd aan het bestand. Typ nu het volgende: "not ". Druk op de ESC-toets als je klaar bent, zo verlaat je de insert modus.
 • Verplaats de cursor naar de laatste regel van de eerste paragraaf. Gebruik het commando "o" om een regel toe te voegen. Typ nu op deze regel "software". Druk op ESC om de insert modus te verlaten.
 • De derde regel van de tweede paragraaf mist een woord. Verplaats je cursor naar het einde van die regel. Gebruik het "A" commando om het woord " finally" toe te voegen op het einde van de regel. Druk op ESC als je klaar bent.
 • Wat doet het commando "a"?
 • Bewaar de aangebrachte wijzigingen met de opdracht ":w". Merk op dat het een goede gewoonte is je aanpassingen regelmatig weg te schrijven.
 
Tekst verwijderen
 • Ga met de cursor naar de laatste regel van de tweede paragraaf, op het einde van het woord <Return> (met de cursor op >). Typ een "x" om de > te verwijderen.
 • Plaats de cursor op de eerste regel.. Geef het commando "D". Geef nu tweemaal het commando "dd". Wat is het verschil tussen deze twee commando's?
 • Wat gebeurt er als je het commando "5dd" ingeeft?
 
Tekst wijzigen
 • Typ het "R" commando in. Je zal nu zien dat je over tekst heen kan typen. Druk ESC om terug te gaan naar commando modus.
 • Je kan regels aan elkaar koppelen met het "J" commando
 
Regels kopiëren
 • Ga op een willekeurige regel staan. Druk het commando "yy" in. Plaats nu de cursor op een andere plaats in het document. Geef nu het "p" commando. Je zal merken dat we de primitieve versie van copy-paste hebben nagebootst.
 • Wat gebeurt er als we de handeling van het vorige punt herhalen, maar dan met het commando "3yy".
 • Probeer uit te maken wat het verschil is tussen het "p" en het "P" commando (de buffer is nog intact, dus je kan gerust een aantal keren proberen).
 
Regels verplaatsen
 • Gebruik op een willekeurige regel het commando "dd". Verplaats de cursor naar een andere plaats en plak de tekst met het "p" commando.
 • Probeer het nu nog eens met het commando "5dd".
 
Zoeken/Vervangen
 • Geef het commando "/Libc" om het woord Libc te zoeken in de tekst. De cursor zal geplaatst worden op de eerste plaats waar het woord voorkomt. Met het commando "/" zoek je naar de volgende verschijning van het ingegeven woord (we gaan dit niet doen omdat het woord ook maar één keer voorkomt).
 • Ga naar het begin van de tekst en geef het commando ":%s/Libc/glibc/" in. Het eerste woord dat aan de beschrijving voldoet zal vervangen worden. Indien je het % teken niet bijvoegt zal er enkel op de huidige regel worden gezocht.
 • In het begin van de tekst geef je het commando ":%s/the/blabla/gc". Het programma gaat dan heel de tekst af om het woord te vervangen. Hierbij wordt er elke keer naar een bevestiging gevraagd. "y" is ja, "n" betekend nee, gebruik "a" om alles te wijzigen, met "q" stop je.
 
Sluiten
 • Sluiten zonder bewaren: ":q!"
 • Sluiten met bewaren: ":wq"
 
pico, een alternatief voor vi
 • Pico is vrij gemakkelijk in gebruik. Gebruik de onderste balk om je te assisteren in de oefening.
 • Plaats je in de ~/etc directory (indien dit niet het geval was)
 • Open het ipserv.conf bestand. pico ipserv.conf
 • Verplaats je in het eerste scherm met de pijltjestoetsen. Probeer iets in te voeren. Je zal merken dat pico geen commando modus heeft zoals vi. Wat je typt wordt automatisch geïnterpreteerd als tekst en ingevoegd in het document. Verwijder dan hetgeen je hebt ingetypt.
 • Probeer tekst te verwijderen, met de cursor in de tekst te verplaatsen en blanco regels toe te voegen.
 • Probeer nu tekst te knippen en te plakken. Als oefening mag je nu zelf wat proberen.
 • Indien je problemen hebt kan CTRL-G worden gebruikt om je bij te staan.
 • Indien je klaar bent druk je op CTRL-X om te beëindigen.
 
 
 
 
 
 
 
 
Index - Vorige - Volgende
 
 

copyright © 2012 - gratiscursus.be

>