MENU
 
Home
Nieuwsbrief
GC in de media
SiteMap
 
Tips en Tricks
Excel
Word
Photoshop
PowerPoint
Surf Tips
Gmail
Android
iPad
Excel ClipTips
 
cursus Office 2016
Access
Excel
Outlook
PowerPoint
Word
 
cursus Office 2013
Excel
PowerPoint
Word
Nieuw in Excel 2013
Nieuw in Word 2013
Nieuw in PowerPoint 2013
 
cursus Office 2010
Access
Nieuw in Excel 2010
Excel automatiseren
Excel
OneNote
Outlook
PowerPoint
Word
 
cursus Office 2007
Access
Excel
Outlook
PowerPoint
Publisher
Visio
Word
 
cursus Office
2000-2002-2003-XP
Access
Excel
PowerPoint
Outlook
Word
 
cursus Photoshop
CC -3D
Animatie
CS6
CS5
CS4
CS2 - CS3
Lightroom 3
Elements 6
Mask Pro
Nik Collection
 
cursus Dreamweaver
CS3
 
cursus Illustrator
CS4
 
cursus Flash
CS4
 
cursus Fireworks
CS4
 
cursus Paint Shop Pro
X en X2
 
cursus Premiere
Elements 7-8
 
cursus Joomla
Joomla 1.5
 
Sociale Netwerk sites
Facebook
LinkedIn
Twitter
 
iPad
Apps
 
Diversen
Celtx
CSS
DropBox
Firefox 3.6
GIMP
Internet Explorer 9
LIME
Linux
OpenSUZE
PREZI
ProShow Producer
YouTube
 
cursus Google
Agenda
Analytics
Gmail
Zoeken
Picasa 3
SketchUp
Chrome
Street View
 
cursus Windows
Live Movie Maker
Windows 10
Windows 8
Windows 7
XP
Vista
 
cursus Office '97
Word
Excel
 
 
>

 

Cursus Linux   go to : Index - Vorige - Volgende
       
Les 14

Scripts

 
       
       
Met scripts kunnen we kleine programma's schrijven.
In UNIX hangt de taal waarin je de scripts schrijft af van welke shell je gebruikt. De standaard Linux shell is bash, maar csh (C-shell) is ook voorhanden. In dit hoofdstuk bespreken we hoe je een programma kan schrijven met de bash-shell.
Andere veel gebruikte scripting talen die geen shell gebruiken zijn perl en python
>
Om het systeem aan te geven dat we de Bash-shell gebruiken zetten we in het begin van het programma: #!/bin/bash
 
Net zoals andere programmeertalen heeft de bash-shell ondersteuning van selecties en iteraties.
 
We kunnen aan een programma ook argumenten meegeven. Je moet hiervoor het scripts starten met bijkomende data achter het commando. Die data wordt dan geïnterpreteerd als argument(en).
 
De bedoeling van volgende voorbeeldscripts is om op een praktische manier de syntax van Bash-shell te bekijken.
Maak een nieuwe map aan in de home-dir waarin je de ingetypte scripts bewaart. Een script start je door de naam in te typen voorafgegaan van een "./" (./script). Voor dat je een script uitvoert moet je jezelf ook nog rechten geven om dit bestand uit te voeren. Doe dit met het commando "chmod 755 scriptnaam".
 
Eenvoudig script
We beginnen met een script dat enkele lijnen op het scherm afprint.
 
  • Waarvoor dient de optie "-n" in de derde lijn?
  • Waarom gebruiken we daar "" tekens?
 
Argumenten
Je gaat nu een script maken dat gebruik maakt van argumenten. Je kan argumenten meegeven door deze achter de bestandsnaam te plaatsen bij het starten van een script.
Met "$#" vraag je het aantal argumenten op.
#!/bin/bash
echo There are $# arguments
 
Wat is de uitvoer volgende twee commando's? (wijzig scriptnaam indien nodig)
  • ./script2 een twee drie vier
  • ./script2 "een twee drie vier"
 
Selectie
 
De selectie heeft de structuur "if [_conditie(s)_]; then (doe iets) else (doe iets) fi".
De "else" tak mag weggelaten worden. De "fi" toont het einde van dit blok.
Logische operatoren (NOT, OR, AND) worden voorgesteld als !, || en &&.
 
Voer volgende lijnen bij achteraan het script.
 
Met de optie "-e" onderzoek je het bestaan van een bestand (zie man bash voor meer info). De "$1" staat voor de variabele dat het eerste argument bevat.
 
Voer het programma uit met enkele testwaarden. Probeer het programma ook eens uit te voeren zonder argumenten.
Wat gaat er mis? Pas het script aan zodat het correct werkt.
 
For-iteratie
Met een "for"-loop kunnen we een iteratie uitvoeren waarvan we vooraf weten hoeveel keer we het moeten uitvoeren.
 
Wijzig lijn 2 in:

for i in `seq 1 10`;

Je zal merken dat dit dezelfde uitwerking heeft.
 
While-iteratie
Indien we voorafgaand niet weten hoeveel keer we door een lus moeten, gebruiken we best een "while".
Het volgende script zoekt een woord op zolang er invoer is, anders stopt het.
 
Waarom zetten we in de if-test "$word" tussen aanhalingstekens?
 
Vergelijkingen
Probeer van het volgende programma te achterhalen wat het precies doet
  • Bij invoer van welke getallen krijgen we welke uitvoer?
  • Wat betekenen -le -lt -ge -gt -eq -ne? (-eq en -ne komen niet voor in het programma)
 
Gebruik de handleiding/man pages om dit op te zoeken.
 
Met "declare" kan men een variabele declareren. Het declareren is niet verplicht, maar kan nuttig zijn indien je de variabele wil blokkeren voor andere types van data. De optie "-i" forceert een integer. (zie man pages voor de syntax van andere declaraties)
 
Case
 
Net zoals in andere programmeertalen heb je ook "case" ter beschikking. Bestudeer de syntax van case (schrijf deze eventueel op).
 
 
 
 
 
 
 
Index - Vorige - Volgende
 
 

copyright © 2012 - gratiscursus.be

>