MENU
 
Home
Nieuwsbrief
GC in de media
SiteMap
 
Tips en Tricks
Excel
Word
Photoshop
PowerPoint
Surf Tips
Gmail
Android
iPad
Excel ClipTips
 
cursus Office 2016
Access
Excel
Outlook
PowerPoint
Word
 
cursus Office 2013
Excel
PowerPoint
Word
Nieuw in Excel 2013
Nieuw in Word 2013
Nieuw in PowerPoint 2013
 
cursus Office 2010
Access
Nieuw in Excel 2010
Excel automatiseren
Excel
OneNote
Outlook
PowerPoint
Word
 
cursus Office 2007
Access
Excel
Outlook
PowerPoint
Publisher
Visio
Word
 
cursus Office
2000-2002-2003-XP
Access
Excel
PowerPoint
Outlook
Word
 
cursus Photoshop
CC -3D
Animatie
CS6
CS5
CS4
CS2 - CS3
Lightroom 3
Elements 6
Mask Pro
Nik Collection
 
cursus Dreamweaver
CS3
 
cursus Illustrator
CS4
 
cursus Flash
CS4
 
cursus Fireworks
CS4
 
cursus Paint Shop Pro
X en X2
 
cursus Premiere
Elements 7-8
 
cursus Joomla
Joomla 1.5
 
Sociale Netwerk sites
Facebook
LinkedIn
Twitter
 
iPad
Apps
 
Diversen
Celtx
CSS
DropBox
Firefox 3.6
GIMP
Internet Explorer 9
LIME
Linux
OpenSUZE
PREZI
ProShow Producer
YouTube
 
cursus Google
Agenda
Analytics
Gmail
Zoeken
Picasa 3
SketchUp
Chrome
Street View
 
cursus Windows
Live Movie Maker
Windows 10
Windows 8
Windows 7
XP
Vista
 
cursus Office '97
Word
Excel
 
 

 

Cursus Excel   go to : Index - vorige - volgende
       
Les 12
Subtotalen berekenen
 
Om de som van de verkoopcijfers per produkt in het werkblad ‘verkoop’ te berekenen moet je eerst de kolom met produkten sorteren.
 
 • klik ergens in de kolom ‘product’
 • klik op de knop ‘Oplopend sorteren’
 • de volledige lijst is gesorteerd volgens ‘produkt’
 • plaats de cursor op een willekeurige cel in kolom A
 • kies in het menu ‘Data’ de optie ‘Subtotalen’ (Subtotals)
 • in het dialoogvenster kies je in het invoervak ‘Bij iedere wijziging in veld’ (at each change in) voor het veld ‘produkt’
 • in het vak ‘Functies’ kies je ‘Som’
 • in het vak ‘subtotalen toevoegen aan’ kan je meerdere subtotalen tegelijk laten berekenen. (vb voor Verkoop en Stuks)
 • klik op OK, alle subtotalen voor Verkoop en Stuks worden berekend.

 
 

Als je nu ook nog het gemiddelde verkoopcijfer per produkt wil kennen

 • plaats de cursor ergens in de lijst
 • kies het menu ‘Data’ - ‘Subtotalen’
 • in het dialoogvenster ‘functie’ kies je nu ‘Gemiddelde’ (Average)
 • omdat we het gemiddelde van Verkoop als Stuks willen berekenen blijft het derde invoervak ongewijzigt
!! omdat het de bedoeling is de gemiddelden toe te voegen aan de reeks berekende subtotalen is het nodig om het keuzevakje ‘Huidige subtotalen vervangen’ (Replace current subtotals) uit te schakelen
 • klik op OK, de gemiddelden worden toegevoegd
 
 
Wil je de gegevens binnen een subtotaallijst sorteren moet je eerst het volledige bereik selecteren anders worden de subtotalen verwijdert.
 • selecteer van het bereik (A2 t/m G30)
 • kies ‘Data’
 • kies ‘Sorteren’ (Sort)
 • en nu kan je kiezen waarop je wil sorteren

 
Wens je meerdere produkten met subtotalen te sorteren, moet je de bovenstaande stappen per product herhalen
 
Bij het toevoegen van subtotalen aan een lijst maakt Excel een samenvatting waarvan de structuur in het werkblad wordt weergegeven d.m.v. overzichtsknoppen die links naast de rijknoppen staan.
 
 
Je vindt hier de toetsen 1,2,3 en 4 plus vertikale lijnen die ‘niveaubalken’ worden genoemd.
Klik op toets 1 waardoor enkel de eindtotalen en eindgemiddelden getoont worden
Klik op toets 2 waardoor alle totalen weergegeven worden
Klik op toets 3 waardoor alle totalen en gemiddelden weergegeven worden
Klik op toets 4 en opnieuw wordt de volledige lijst met alle details weergegeven

Klik je op de ‘–‘toets naast het ‘kl.printer gemiddelde’ dan worden de details van de groep kl.printer verborgen.
Klik je op de ‘-‘toets naast het ‘kl.printer totaal’ dan wordt enkel nog het totaal getoond van de kl.printer

Je kan ook aan de hand van de ‘-‘toetsen ook groepen van gegevens selecteren :
-hou de Shift-toets ingedrukt en klik tegelijk op het ‘-‘teken
Je kan ook een groep selecteren met behulp van niveaubalken :
-hou de Shift-toets ingedrukt en klik op de gewenste niveaubalk
Als je de werkbladgegevens niet meer in een samengevatte vorm wil bekijken dan kan je het overzicht geheel of gedeeltelijk wissen (dit heeft geen invloed op de eigenlijke gegevens in het werkblad) :
-klik op een willekeurige cel in de overzichtlijst
-kies in het menu ‘Data’ de optie ‘Overzicht’ (Group and Outline) in het rolmenu
-en kies ‘Overzicht wissen’ (Clear Ouline) in het tweede rolmenu
 
We bekijken ook nog even de formule voor het berekenen van de subtotalen
Als je de cursor in cel D32 plaats verschijnt er naar gewoonte de volledige formule in de formulebalk
je herkent de functienaam ‘SUBTOTAAL’ en in het argument herken je het bereik waarop het subtotaal wordt berekent : D2:D3
 

Ter informatie : Het cijfer 9 dat je als eerste in het argument vindt is een functiegetal waarmee wordt
bepaalt welke functie gebruikt wordt voor de berekening van het Subtotaal in dit geval dus de SOM

 • klik op de wizard-functies knop, klik op de Helpknop, en je krijgt een overzicht van de functiegetallen
  van 1 t/m 11 met daarnaast de bijbehorende functie
 • verander je getal 9 in bvb getal 2 dan zal je het AANTAL berekenen
 
Index - vorige - volgende

copyright © 2012 - gratiscursus.be